Pociūtė B., Bulotaitė L., & Bliumas R. (2012). Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 111-122. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1181