Žemaitėlytė-Ivanavičė I. (2019). Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos. Acta Paedagogica Vilnensia, 41, 72-86. https://doi.org/10.15388/ActPaed.41.12375