Martišauskienė E. (2013). ŠIUOLAIKINIŲ PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PAJAUTOS DINAMIKA EDUKACINIAME KONTEKSTE. Acta Paedagogica Vilnensia, 30, 56-67. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1552