Lazauskaitė-Zabielskė J., Pociūtė B., & Bulotaitė L. (2019). Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti. Acta Paedagogica Vilnensia, 43, 141-155. https://doi.org/10.15388/ActPaed.43.10