Orechova M. (2021). Aukštojo mokslo tarptautinimas Rytų ir Vidurio Europoje: apibrėžimo konceptualizavimas regione. Acta Paedagogica Vilnensia, 46, 119-131. https://doi.org/10.15388/ActPaed.46.2021.8