Grakauskaitė-Karkockienė D. (2013). STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS. Acta Paedagogica Vilnensia, 31, 84-94. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2513