Baranova J. (2012). Kritinis mąstymas ir retorinės iškalbos ugdymas. Acta Paedagogica Vilnensia, 28, 96-106. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2934