Aramavičiūtė V., & Jasiūnaitė P. (2011). Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje. Acta Paedagogica Vilnensia, 26, 70-81. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2980