Juodaitytė A. (2011). Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, 26, 60-69. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2981