Paulauskas R., Bakutytė R., & Ušeckienė L. (2010). Pedagogų požiūris į profesijos prestižo veiksnius. Acta Paedagogica Vilnensia, 24, 127-138. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3029