Duoblienė L. (2009). Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?. Acta Paedagogica Vilnensia, 23, 79-91. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3046