Duoblienė L. (2009). Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai. Acta Paedagogica Vilnensia, 22, 9-24. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.22.3073