Pociūtė B., Kairys A., Urbanavičiūtė I., & Liniauskaitė A. (2014). VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROFESINIS TAPATUMAS IR KARJEROS ADAPTYVUMAS. Acta Paedagogica Vilnensia, 33, 46-59. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4392