Duoblienė L., & Bulajeva T. (2008). Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?. Acta Paedagogica Vilnensia, 21, 59-74. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7495