Juodaitytė A., & Šaparnytė E. (2008). Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas. Acta Paedagogica Vilnensia, 21, 101-116. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7498