Šarkaitė J. (2008). Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 150-063. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7524