Girdzijauskas A. (2008). Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 172-186. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7526