Aramavičiūtė V., & Martišauskienė E. (2008). Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 201-212. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7528