Pruskus V. (2008). Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos. Acta Paedagogica Vilnensia, 20, 244-258. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7531