Navaitis G. (2007). Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje. Acta Paedagogica Vilnensia, 19, 127-134. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7545