Martišauskienė E. (2007). Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje. Acta Paedagogica Vilnensia, 19, 135-146. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7546