Balundė A., & Grakauskaitė-Karkockienė D. (2015). VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS. Acta Paedagogica Vilnensia, 34, 105-116. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8346