Širiakovienė A. (2016). Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose. Acta Paedagogica Vilnensia, 4, 67-75. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9409