Martišauskienė E. (2016). Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys. Acta Paedagogica Vilnensia, 4, 169-174. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9420