Želvys R. (2016). Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 9-20. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9429