Kavaliauskienė V. (1998). Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 47-60. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9432