Aramavičiūtė V. (1998). Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 93-105. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9436