Sprindžiūnas A. (1998). Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 141-159. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9439