Valatkaitė-Rimienė V. (1998). Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 173-183. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9441