Tijūnelienė O. (1998). Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime. Acta Paedagogica Vilnensia, 5, 256-267. https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9447