Aramavičiūtė V. (2000). Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, 7, 30-37. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9483