Jonynienė Živilė. (2000). Teisė ir mokinio socializacija. Acta Paedagogica Vilnensia, 7, 92-117. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9488