Minginas J. (2000). Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje. Acta Paedagogica Vilnensia, 7, 255-263. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9501