Masaitytė R., & Brunevičiūtė R. (2016). Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės. Acta Paedagogica Vilnensia, 8, 240-252. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9532