Leliūgienė I., & Klimašauskienė R. (2001). Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos. Acta Paedagogica Vilnensia, 8, 253-262. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9533