Jovaiša L. (2002). Savisaugos įgymis ir jo ugdymas. Acta Paedagogica Vilnensia, 9, 228-234. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9557