Ruškus J. (2016). Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 10, 49-61. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.10.9580