Jonynienė Živilė, & Teresevičienė M. (2003). Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese. Acta Paedagogica Vilnensia, 11, 63-71. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9598