Kazragytė V. (2003). Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus. Acta Paedagogica Vilnensia, 11, 101-107. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9602