Jovaiša L. (2004). Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas. Acta Paedagogica Vilnensia, 12, 118-135. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9621