Aramavičiūtė V. (2004). Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, 12, 149-155. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9623