Zuzevičiūtė V. (2016). Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose. Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), 81-86. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9637