Stonkuvienė I. (2006). Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje. Acta Paedagogica Vilnensia, 17, 29-44. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9683