Aramavičiūtė V. (2006). Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos. Acta Paedagogica Vilnensia, 17, 45-56. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9684