Šidlauskienė V. (2006). Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas. Acta Paedagogica Vilnensia, 17, 132-139. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9692