Bitinienė A. (2006). B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, 17, 197-199. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.17.9700