Jonynienė Živilė. (2016). Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos. Acta Paedagogica Vilnensia, 15, 129-142. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9733