Jovaiša L. (2005). Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti. Acta Paedagogica Vilnensia, 15, 258-259. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9746