Martišauskienė E. (2005). Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, 14, 28-37. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9750