Bulajeva T. (2005). Aukštojo mokslo internacionalizavimas globalizacijos sąlygomis. Acta Paedagogica Vilnensia, 14, 179-186. https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9766